Vpliv Sončeve aktivnosti na GNSS

 

Sončev cikel, ki v povprečju traja 11 let,  označuje periodično spreminjanje Sončeve aktivnosti. Sončeva aktivnost vpliva na vesoljsko vreme ter vreme in podnebje na Zemlji, posledično pa seveda tudi na GNSS. Povečana Sončeva aktivnost se na kakovost lokacijskih storitev, ki temeljijo na GNSS, odraža predvsem kot:
  • motnje v ionosferi, ki jih povzročajo magnetne nevihte, kar vpliva na hitrost in pot širjenja GNSS signalov,
  • poslabšanje razmerja signal/šum (SNR), kar povzročijo radijski izbruhi.
Spomladi 2013 je bil vrh 24. Sončevega cikla, ki pa je bil, popolnoma v nasprotju s pričakovanji, najšibkejši v zadnjih 100 letih. V letu 2013 se je tudi zaključil raziskovalni projekt z naslovom “Določitev in ocena vplivov izrednih Sončevih aktivnosti na satelitsko določanje lokacije” pod okriljem ARRS (partnerji: Fakulteta za elektrotehniko, Geodetski inštitut Slovenije in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo).
Več o spremljanju ionosferskih motenj nad Slovenijo s pomočjo omrežja stalnih GNSS-postaj SIGNAL si preberite na tej povezavi. Primerjava najvišjih vrednosti indeksa I95 v dnevu pokaže, da je bilo v letu 2012 Sonce bolj aktivno kot v 2013.