O mreži 0. reda

Državno kombinirano geodetsko mrežo sestavlja šest točk, enakomerno razporejenih po celotnem ozemlju države. To so točke Areh (Pohorje), Kog (Prlekija), Koper (Primorska), Korada (Goriška brda), Prilozje (Bela krajina) in Šentvid pri Stični (Dolenjska).

Pet točk je bilo v celoti zgrajenih na novo v letih 2014–2015, kot šesta točka pa je bila v kombinirano geodetsko mrežo vključena koprska stalna GNSS-postaja omrežja SIGNAL (KOPE), skupaj z obstoječimi geodetskimi točkami mareografske postaje Koper. Gre za državno geodetsko mrežo najvišjega reda, zato jo imenujemo tudi državna geodetska mreža 0. reda. Posamezno točko kombinirane geodetske mreže sestavlja več točk, in sicer:

 • matična referenčna točka ob vznožju stebra,
 • ena ali dve referenčni GNSS-točki na stebru,
 • referenčna točka v osi stebra (v primeru, ko sta na stebru dve GNSS-točki),
 • treh referenčnih reperjev za nivelmansko in gravimetrično izmero ob vznožju stebra,
 • treh ali štirih točk zavarovalne terestrične in nivelmanske mreže,
 • referenčne točke za mareografska opazovanja – le točka v Kopru.

Na sliki je točka kombinirane geodetske mreže na lokaciji Šentvid pri Stični. Pomen posameznih oznak na skici:

 • ST00 – matična referenčna točka,
 • ST01 – referenčna točka v osi stebra,
 • STA1 in STA2 – referenčni točki GNSS,
 • STR1, STR2 in STR3 – referenčni reperji,
 • STZ1, STZ2 in STZ3 – točke zavarovalne mikromreže.

Točke kombinirane geodetske mreže so stičišča državne terestrične, nivelmanske in gravimetrične mreže. Kombinirana geodetska mreža tako združuje tradicionalno ločeni horizontalno in višinsko komponento državnega koordinatnega sistema v enoten in moderen državni geodetski referenčni sistem, ki predstavljal temelj državne prostorske infrastrukture. Lastnik kombinirane geodetske mreže je Geodetska uprava Republike Slovenije.

Aktivno komponento kombinirane geodetske mreže predstavlja deset stalno delujočih GNSS-postaj, ki so nameščene na referenčnih GNSS-točkah kombinirane geodetske mreže. Na točkah Areh, Korada, Prilozje in Šentvid pri Stični so vzpostavljene dvojne GNSS-točke, kar pomeni, da sta na stebru stabilizirani dve referenčni GNSS-točki. Osem stalnih postaj je opremljenih z GNSS-opremo, ki omogoča sprejem signalov satelitskih sistemov GPS, GLONASS in Galileo, dve postaji pa trenutno sprejemata le signale sistema GPS. Na vseh novozgrajenih točkah (tj. vseh razen v Kopru) je nameščen senzor nagiba, s katerim se nadzoruje stabilnost temeljne plošče in stebra točke. Točke Areh, Korada, Prilozje in Šentvid pri Stični so opremljene tudi z meteorološko postajo. Senzor nagiba in meteorološka postaja posamezne točke sta povezana z eno izmed stalnih GNSS-postaj, ki sprejema in shranjuje njihove podatke. GNSS-opazovanja stalnih postaj se skupaj z opazovanji meteoroloških postaj in senzorjev nagiba pošiljajo v center Službe za GNSS na Geodetskem inštitutu Slovenije, kjer izvajamo neprestan nadzor kakovosti delovanja stalnih postaj in arhiviranje opazovanj. Poimenovanje stalnih GNSS-postaj kombinirane geodetske mreže je sledeče:

 • ARA1: Areh – zahodna GNSS-točka
 • ARA2: Areh – vzhodna GNSS-točka
 • KDA1: Korada – zahodna GNSS-točka
 • KDA2: Korada – vzhodna GNSS-točka
 • KOPE: Koper
 • KGA1: Kog
 • PZA1: Prilozje – zahodna GNSS-točka
 • PZA2: Prilozje – vzhodna GNSS-točka
 • STA1: Šentvid pri Stični – zahodna GNSS-točka
 • STA2: Šentvid pri Stični – vzhodna GNSS-točka