RINEX podatki

 

RINEX storitve omogočajo določitev kakovostnega položaja v okviru kinematične, statične ali hitre statične metode izmere, ki se uporabljajo za določitev položaja najvišje natančnosti. Vse tri metode izmere temeljijo na relativni določitvi položaja glede na dano točko, ki jo v primeru uporabe podatkov omrežja SIGNAL predstavljajo stalne GNSS postaje oz VRS postaja.
Registrirani uporabniki si lahko na RINEX portalu pretočijo podatke omrežja SIGNAL v od sprejemnika neodvisnem izmenjevalnem formatu RINEX, ki vsebujejo podatke z opazovanji na:
  • stalnih GNSS postajah omrežja SIGNAL
  • virtualnih referenčnih postajah (VRS), ki se kreirajo na zahtevo uporabnika.
Splošne informacije o stalnih postajah se nahajajo v LOG-datotekah.
RINEX podatke lahko uporabimo za obdelavo opazovanj kinematične ali statične/hitre statične metode izmere.
Kinematična metoda izmere je relativna metoda izmere na podlagi faznih opazovanj, kar omogoča določitev položaja zelo visoke kakovosti, z natančnostjo horizontalnega položaja (RMS) do nekaj centimetrov. Položaj točk visoke natančnosti je določen v okviru naknadne obdelave opazovanj v pisarni. Kinematična metoda je primerna za uporabo v primerih, ko podatka o kakovostnem položaju točk ne potrebujemo neposredno na terenu. Metoda je uporabna na naslednjih področjih :
  • geodezija in evidentiranje nepremičnin,
  • geoinformacijske storitve (GIS),
  • gradbeništvo,
  • varstvo kulturne dediščine,
  • aerofotogrametrija in laserske tehnike daljinskega zaznavanja.
Statična in hitra statična metoda izmere je relativna metoda izmere na podlagi faznih opazovanj za določitev horizontalnega položaja z natančnostjo (RMS) do enega centimetra. Opazovanja na eni točki so zelo dolga in trajajo od 30 do 120 minut, za najnatančnejše naloge pa tudi po več dni. Metoda je primerna za uporabo v specifičnih nalogah, kjer je zahtevana zelo visoka natančnost. Statična in hitra statična metoda sta primerni za:
  • določitev položajev stalnih GNSS postaj (npr. GNSS postaje omrežja SIGNAL),
  • geodinamične raziskave,
  • določitev položaja geodetskih točk in drugih točk.