Postopek registracije

 

Za dostop do storitev omrežja SIGNAL morate biti registrirani. Storitev uvajamo kot ločeno konkurenčno storitev Telekomovemu DGPS paketu in ne kot dodatni strošek pri uporabi DGPS paketa!
Obrazec za registracijo najdete na spletni strani TUKAJ. Obrazec je sestavljen iz več delov, izpolnete ga na sledeč način:

Kontaktna oseba

 • Kontaktna oseba: v polje vpišite ime in priimek osebe, ki bo skrbnik pogodbe za uporabo storitev omrežja SIGNAL. To osebo bomo kontaktirali v primeru potrebe po dodatnih informacijah.

Elektronski naslov

 • Elektronski naslov: v polje vpišite vaš veljavni elektronski naslov. Nanj se bo poslala pogodba za uporabo storitev omrežja SIGNAL. Elektronski naslov ne bo javno razviden in se bo uporabljal zgolj za potrebe obnovitve gesla, statistične analize in pošiljanje obvestil, ki jih boste želeli prejemati.

 

Podatki o fizični/pravni osebi
V kolikor se registrirate kot posameznik izberite možnost Fizična oseba, če se v imenu podjetja oziroma organizacije ali kot samostojni podjetnik, izberite možnost Pravna oseba.
Na podlagi tega se bo preostanek obrazca spremenil, da boste vpisovali samo podatke, potrebne za vas.
 • Fizične osebe: v ustrezna polja obvezno vpišite svoje ime in priimek, davčno številko, naslov ter hišno številko, poštno številko, ime pošte ter državo. Dodatno lahko višete tudi stacionarno in mobilno telefonsko številko, na katero vas lahko pokličemo za dodatne informacije.
 • Pravne osebe: v ustrezna polja obvezno vpišite naziv pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe, davčno številko pravne osebe ter uradni naslov pravne osebe. Dodatno lahko vpišete tudi stacionarno in mobilno telefonsko številko, na katero vas lahko pokličemo za dodatne informacije.
Izbira naročniških paketov
V tem delu obrazca morate izbrati enega od naročniških paketov. V kolikor bi želeli naročiti več različnih paketov, za vsako vrsto paketa izpolnite svoj obrazec. Vsako uporabniško ime se obračuna posebej.
 • Storitev RTCM pavšal; paket omogoča neomejen plačljiv dostop do storitev omrežja SIGNAL v realnem času. Uporabniki RTCM pavšalnega paketa plačate pristojbino za souporabo podatkov in storitev za vsako posamično GNSS napravo, torej neomejen dostop do storitev omrežja SIGNAL v realnem času za eno GNSS napravo tekom enega obračunskega obdobja (aktualno obdobje traja od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021). Cena takega paketa znaša 829,44 € brez DDV, z možnostjo dodatnega 25% popusta, v kolikor je pogodba sklenjena pred 31. 7. 2020 in plačana v enem obroku. Pod temi pogoji je nato cena paketa 622,08 € brez DDV. Če se pogodba sklepa za obdobje, ki je krajše kot je obdobje od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, se pristojbina izračuna kot sorazmerni delež glede na število mesecev uporabe, upošteva se tudi celoten mesec, v katerem uporabnik sklene pogodbo. Pogodba za letni pavšal se sklepa do konca obračunskega obdobja, z možnostjo podaljšanja po izteku pogodbe.
 • Storitev RTCM po porabi; paket omogoča plačljiv dostop do storitev omrežja SIGNAL v realnem času. V tem paketu se uporabniku obračuna samo dejanski čas uporabe spletne storitve. Namenjena je uporabnikom, ki storitve omrežja SIGNAL uporabljajo redkeje in bi pri paketu RTCM pavšal plačali več. Cena spletne storitve znaša 0,12 € na minuto, ko je uporabnik povezan v omrežje.
Perioda izdajanja računov je tri mesece (oziroma mesečno v primeru da je račun višji od 25,00 €). Račune boste uporabniki paketa prejemali na naslov, naveden ob registraciji.
 • Storitev RTCM nekomercialno; paket omogoča brezplačen dostop do storitev omrežja SIGNAL v realnem času. Namenjen je vsem uporabnikom, ki so upravičeni do brezplačne uporabe storitev v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Nekomercialni uporabniki so organi in organizacije javne uprave, ki podatke uporabljajo za opravljanje javnih nalog. V kolikor ste upravičeni do brezplačne uporabe storitev izberite ta paket, po elektronski pošti na naslov gps@gis.si pa nam v roku enega tedna pošljite dokazilo o upravičenosti do brezplačne uporabe RINEX podatkov. Upravičenost bodo na Geodetski upravi RS preverili. Dokazilo je lahko npr.:
  • nosilci javnih pooblastil – zakon, pravilnik, po katerem je bilo pooblastilo dano, navesti pa je potrebno še naslov aktivnosti, ki jo je po tem pooblastilu dolžan izvajati
  • koncesijska ali katerakoli druga pogodba
  • študenti za uporabo podatkov v študijske namene (za izdelavo seminarske naloge, diplomske naloge ipd) – potrdilo/izjavo izobraževalne ustanove
  • društva – potrdilo da društvo deluje v javnem interesu
  • pooblastilo
 • Storitev RINEX komercialno; paket omogoča brezplačen dostop do RINEX portala in plačljivost storitev preoblikovanja RINEX podatkov. Cena storitve preoblikovanja RINEX podatkov znaša 0,26 €/sekundo uporabo storitve (NE podatka!). Statistično smo določili, da programska oprema za preoblikovanje ene ure RINEX podatka potrebuje 16,2 sekunde. Povedano drugače, bo po novem zaračunan čas, ki ga strežnik potrebuje, da preoblikuje podatke, katere ste naročili.
  V praksi to pomeni, da je cena za pridobitev 1 ure RINEX podatka:
  Cena = 16,2 sekunde (čas za pridobitev ene ure RINEX podatka) x 0,26 €/ sekundo = 4,21 €.
Perioda izdajanja računov je tri mesece (oziroma mesečno v primeru da je račun višji od 25,00 €). Račune boste uporabniki paketa prejemali na naslov, naveden ob registraciji.
 • Storitev RINEX nekomercialno; paket omogoča dostop do RINEX portala in prenos RINEX podatkov brezplačno. Namenjen je vsem uporabnikom, ki so upravičeni do brezplačne uporabe storitev v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Nekomercialni uporabniki so organi in organizacije javne uprave, ki podatke uporabljajo za opravljanje javnih nalog. V kolikor ste upravičeni do brezplačne uporabe storitev izberite ta paket, po elektronski pošti na naslov gps@gis.si pa nam v roku enega tedna pošljite dokazilo o upravičenosti do brezplačne uporabe RINEX storitve. Upravičenost bodo na Geodetski upravi RS preverili. Dokazilo je lahko npr.:
   • nosilci javnih pooblastil – zakon, pravilnik, po katerem je bilo pooblastilo dano, navesti pa je potrebno še naslov aktivnosti, ki jo je po tem pooblastilu dolžan izvajati
   • koncesijska ali katerakoli druga pogodba
   • študenti za uporabo podatkov v študijske namene (za izdelavo seminarske naloge, diplomske naloge ipd) – potrdilo/izjavo izobraževalne ustanove
   • društva – potrdilo da društvo deluje v javnem interesu
   • pooblastilo
 • Storitev TOP komercialno; paket omogoča brezplačen dostop do RINEX portala in plačljivost storitev preoblikovanja, tj. naknadne obdelave statičnih in hitro-statičnih terenskih meritev GNSS. Več o storitvah TOP si lahko preberete tukaj, oziroma na podstraneh TOP storitev spletnih strani omrežja SIGNAL. Cena storitve preoblikovanja meritev znaša 0,26 €/sekundo uporabo storitve (NE podatka!). Statistično smo določili, da programska oprema za preoblikovanje ene ure podatkov meritev potrebuje 16,2 sekunde. Povedano drugače, zaračunan je čas, ki ga strežnik potrebuje, da preoblikuje podatke, katere ste naročili.
  V praksi to pomeni, da je cena za obdelavo podatkov meritev:
  Cena = 16,2 sekunde (čas za obdelavo ene ure podatkov) x 0,26 €/ sekundo = 4,21 €.
Perioda izdajanja računov je tri mesece (oziroma mesečno v primeru da je račun višji od 25,00 €). Račune boste uporabniki paketa prejemali na naslov, naveden ob registraciji.
 • Storitev TOP nekomercialno; paket omogoča dostop do RINEX portala in storitev preoblikovanja, tj. naknadne obdelave statičnih in hitro-statičnih terenskih meritev GNSS, brezplačno. Več o storitvah TOP si lahko preberete tukaj, oziroma na podstraneh TOP storitev spletnih strani omrežja SIGNAL. Storitev TOP nekomercialno je namenjen vsem uporabnikom, ki so upravičeni do brezplačne uporabe storitev v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Nekomercialni uporabniki so organi in organizacije javne uprave, ki podatke uporabljajo za opravljanje javnih nalog. V kolikor ste upravičeni do brezplačne uporabe storitev izberite ta paket, po elektronski pošti na naslov gps@gis.si pa nam v roku enega tedna pošljite dokazilo o upravičenosti do brezplačne uporabe storitve. Upravičenost bodo na Geodetski upravi RS preverili. Dokazilo je lahko npr.:
  • nosilci javnih pooblastil – zakon, pravilnik, po katerem je bilo pooblastilo dano, navesti pa je potrebno še naslov aktivnosti, ki jo je po tem pooblastilu dolžan izvajati
  • koncesijska ali katerakoli druga pogodba
  • študenti za uporabo podatkov v študijske namene (za izdelavo seminarske naloge, diplomske naloge ipd) – potrdilo/izjavo izobraževalne ustanove
  • društva – potrdilo da društvo deluje v javnem interesu
  • pooblastilo
 
Captcha
Captcha polje je namenjeno preprečevanju zlorab registracije. Polje izpolnete tako, da vanj zapišete rešitev matematičnega problema, napisanega levo od polja. Vpis je obvezen.
Nadaljni postopek registracije
Ko imate vsa obvezna polja izpolnjena kliknite na gumb “Oddaj in pridobi pogodbo”.
Pogodbo boste v roku dveh delovnih dni prejeli po elektronski pošto. Pogodbo nato preglejte, podpišite in ožigosajte (v primeru da je naročnik pravna oseba) in nam jo v štirih izvodih po navadni pošti pošljite na naš naslov: Geodetski inštitut Slovenije, Služba za GNSS, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana. Ko bomo pravilno izpolnjeno pogodbo prejeli vam bomo poslali podatke za prijavo.
S tem je vaš postopek registracije zaključen.