Izboljšanje natančnosti

 

Kakovost položaja, določenega na podlagi GNSS opazovanj, izboljšajo sistemi za zagotavljanje popravkov opazovanj, in sicer:
  • SBAS – satelitski sistemi za zagotavljanje popravkov opazovanj
  • omrežja GNSS postaj za zagotavljanje popravkov opazovanj
GNSS brez ali z uporabo sistemov za zagotavljanje popravkov opazovanj ter v odvisnosti od kakovosti uporabljene GNSS-opreme in metode izmere seveda omogoča zelo različne nivoje natančnosti določitve koordinat.

Satelitski sistemi

Satelitski sistemi za zagotavljanje popravkov opazovanj – SBAS (iz angl. Satellite Based Augmentation System) sestavljajo omrežja GNSS postaj in geostacionarni sateliti. SBAS sateliti sprejemajo GNSS signal in oddajajo popravljene vrednosti opazovanj, kar omogoča bistveno boljšo določitev položaja uporabnika. Določitev položaja v SBAS sistemu se uporablja za potrebe navigacije, kmetijstva in druge aktivnosti, kjer je zahtevana natančnost položaja nekaj metrov. Trenutno obstajajo trije SBAS sistemi, ki pokrivajo različne kontinente:
  • na območju Evrope je EGNOS (iz angl. European Geostationary Navigation Overlay Service),
  • na območju Severne Amerike je WAAS (iz angl. Wide Area Augmentation System) in
  • na območju Azije je MSAS (iz angl. Multifunctional Transport Satellite-based Augmentation System).

GNSS omrežja

Stalno delujoče GNSS postaje oz. omrežja le-teh so sistemi za izboljšanje natančnosti položaja na lokalnem območju. GNSS omrežja imajo podobno funkcijo kot omrežja SBAS satelitov le, da so popravki iz omrežja GNSS postaj uporabni na veliko manjšem območju in omogočajo določitev relativnega položaja z bistveno višjo natančnostjo kot SBAS sistemi.
GNSS postaje neprekinjeno izvajajo opazovanja in le-te pošiljajo v center omrežja, od koder se opazovanja posredujejo uporabnikom. Uporabnik lahko ob uporabi popravkov opazovanj iz omrežja stalno delujočih GNSS postaj določi položaj z bistveno višjo natančnost. Opazovanja oz. popravki opazovanj iz omrežja stalno delujočih GNSS postaj se lahko uporabijo za določitev relativnega položaja:
  • v okviru RTK ali DGPS metode izmere v realnem času (standardni format podatkov je RTCM),
  •  v okviru kinematične ali hitre statične metode izmere, ki zahtevajo naknadno obdelavo podatkov (standardni format podatkov je RINEX).
V posameznih evropskih državah so vzpostavljena državna omrežja stalno delujočih GNSS postaj, ki navadno pokrivajo območje celotne države. Pomen in vloga državnih omrežij stalno delujočih GNSS postaj je predvsem:
  • zagotavljanje opazovanj oz. popravkov opazovanj za relativno določitev položaja v okviru RTK ali DGPS metode izmere,
  • zagotavljanje opazovanj za naknadno obdelavo opazovanj kinematične, statične ali hitre statične izmere in
  • realizacija evropskega koordinatnega sistema ETRS 89.
Naj navedemo nekaj primerov omrežij stalno delujočih GNSS postaj v Evropi: