Dobrodošli na spletnih straneh omrežja SIGNAL

 

Dobrodošli na spletnih straneh omrežja stalnih postaj GNSS SIGNAL.

SIGNAL je državno omrežje stalnih GNSS-postaj. Tvori ga 16 postaj, enakomerno razporejenih po vsej državi. Je osnova državne geoinformacijske infrastrukture in predstavlja ogrodje novega slovenskega državnega koordinatnega sistema. Na obmejnem pasu omrežje dopolnjujejo stalne postaje sosednjih držav, trenutno prejemamo podatke štirih avstrijskih, ene madžarske, šestih hrvaških in treh italijanskih postaj. Tako sestavlja omrežje stalnih postaj SIGNAL 30 postaj GNSS.

Omrežje postaj GNSS je za uporabnika pomembno zaradi določitve relativnega oz. diferencialnega položaja lastnega sprejemnika glede na izbrano GNSS postajo v omrežju. Tako določen položaj je neprimerljivo natančnejši kot absolutni položaj, določen brez navezave na omrežje. Podatki omrežja SIGNAL se uporabljajo za izračun koordinat točk, ki se vnašajo tudi v uradne evidence Geodetske uprave RS.

Od 1. januarja 2020 so v veljavi nove koordinate omrežja SIGNAL z oznako ETRS89/D96-17 (krajše: D96-17), ki v največji možni meri ohranjajo tako koordinate EUREF-točk kot tudi koordinate stalnih GNSS-postaj omrežja SIGNAL (tj. spremembe koordinat so kot se le da majhne), hkrati pa upoštevajo geometrijske odnose v mrežah, ki veljajo dobrih 20 let po vzpostavitvi D96. Več o določitvi novih koordinat stalnih postaj omrežja SIGNAL lahko preberete v Poročilu (PDF).

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na gps@gis.si oziroma telefonski številki 01 200 29 29.