Obvestilo uporabnikom SIGNAL storitev v času izrednih razmer

Spoštovani,

spodaj vam pošiljamo obvestilo Geodetske uprave RS glede obračunavanja storitev SIGNAL v času izrednih razmer v Sloveniji:

 

UPORABNIKOM PODATKOV OMREŽJA SIGNAL

 

Datum: 24. 3. 2020

 

Zadeva: Zaračunavanje podatkov omrežja SIGNAL v času epidemije COVID-19

 

Spoštovani,

Geodetska uprava RS bo, dokler bodo trajali začasni ukrepi zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19), kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020, oprostila plačilo uporabe in souporabe podatkov in storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL.

Tako Geodetska uprava RS že za mesec marec 2020 ne bo zaračunala uporabe omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL na podlagi Stroškovnika za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL št. 35391-1/2018-1 z dne 10.12.2018, ki se uporablja do 31.03.2020. Tudi naprej, za čas trajanja epidemije, na podlagi Stroškovnika za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL št. 35391-2/2020-2552-1 z dne 24.02.2020, ki se uporablja od 01.04.2020 dalje, Geodetska uprava RS stroškov ne bo zaračunala.

Uporabnikom, ki plačujejo storitev kot letni pavšal (naročnino), ki je določena v Stroškovniku za souporabo podatkov in storitev št. 35391-3/2020-2552-1 z dne 24.02.2020 in se uporablja od 01.04.2020 dalje, pa bo Geodetska uprava RS le to znižala za sorazmerni delež za čas trajanja epidemije. Za ta čas se torej zamakne začetek uporabe Dogovora oziroma Aneksa in račun za souporabo podatkov in storitve bo izdan po koncu epidemije.

Vse uporabnike, ki ste že prejeli v podpis Aneks k Dogovoru – pogodbi o souporabi podatkov in storitev preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL vseeno pozivamo, da le tega podpišete do poteka aktualnega obdobja, sicer bomo smatrali, da od Dogovora odstopate in vam bomo s 1. aprilom 2020 dostop ukinili.

Za več informacij ali v primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Službo za GNSS na elektronski naslov gps@gis.si.

 

S spoštovanjem,

Mateja OMEJC

Direktor urada