GNSS

 

GNSS ali globalni navigacijski satelitski sistemi (angl. Global Navigation Satellite Systems) so sistemi za določevanje položaja na podlagi opazovanih razdalj do satelitov. GNSS sistem sestavljajo 3 segmenti:
  • vesoljski segment je konstelacija satelitov, ki oddajajo signal uporabnikom,
  • kontrolni segment sestavljajo kontrolne postaje na Zemlji, ki spremljajo delovanje satelitov, izračunavajo parametre satelitovih tirnic za izračun položajev satelitov v poljubnem trenutku, idr.,
  • uporabniški segment smo uporabniki, ki na podlagi opazovanj signala določamo položaj.

 

Natančnost določitve položaja v GNSS sistemih je odvisna od uporabljenega sprejemnika in metode izmere.
Glede na ta dva kriterija ločimo različne nivoje natančnosti položajev.

 

Poznamo več GNSS sistemov:
  • ameriški GPS
  • ruski GLONASS
  • evropski Galileo
  • kitajski Beidou

 

Kombinirana uporaba podatkov različnih navigacijskih sistemov (npr. GPS+GLONASS) pomeni prednost predvsem v primeru ovir na vidnem obzorju sprejemnika (urbana območja, lokacije blizu dreves, stavb ipd.):
  • skrajša se čas inicializacije,
  • na terenu z omejeno vidnostjo je sploh možna določitev NŠCV (neznanega števila celih valov),
  • zaradi večjega števila satelitov je možno doseči višjo natančnost.

 

Trenutno vse postaje omrežja SIGNAL podpirajo sisteme GPS, GLONASS, Galileo in Beidou, z izjemo stalne postaje Bodonci, katera prejema podatke GPS, GLONASS in Galileo.


GPS je kratica imena ameriškega vojaškega globalnega navigacijskega satelitskega sistema (iz angl. Global Positioning System), ki deluje v okviru programa NAVSTAR, pod okriljem ameriškega ministrstva za obrambo. NAVSTAR je kratica imena ameriškega programa za vzpostavitev sistema GPS (iz angl. NAVigation System with Time And Ranging).


GLONASS je kratica imena ruskega vojaškega globalnega navigacijskega satelitskega sistema (prečrkovano v latinico iz rus. ГЛОНАСС), ki ga upravlja ruska zvezna vlada oziroma Ruske vesoljske sile.


Galileo je ime evropskega civilnega globalnega navigacijskega satelitskega sistema, ki ga vzpostavlja Evropska vesoljska agencija (European Space Agency – ESA); vesoljski segment bo tvorilo 30 satelitov. Operativno fazo z 18 delujočimi sateliti naj bi dosegel leta 2015, v polni sestavi 30 satelitov pa naj bi začel delovati l. 2020.


Beidou je ime kitajskega globalnega navigacijskega satelitskega sistema (iz kit.; sistem je poimenovan po ozvezdju veliki voz); za razliko od ostalih globalnih navigacijskih satelitskih sistemov temelji na geostacionarnih satelitih.