Nova madžarska postaja ZZON

Spoštovani,

zaradi bližajoče upokojitve madžarske stalne postaje GNSS Jagršek/Zalaegerszeg (ZALA), bomo v soboto, 1. 6. 2024 namesto nje v omrežje vklopili novo madžarsko stalno postajo  GNSS Jagršek/Zalaegerszeg (ZZON). Na stalni postaji je nameščen sprejemnik GNSS Leica GR30 in antena GNSS Leica AR20 Leim.

Ker je nova postaja locirana v bližini stare ne bo prišlo do opazne spremembe geometrične razporeditve omrežja SIGNAL. Prav tako ne bo prišlo do prekinitve delovanja storitev omrežja SIGNAL. Pri navezavi na madžarsko stalno postajo boste morali izbrati novo dostopno točko ZZON_MSM5, pri uporabni mrežnih povezav v realnem času VRSSLO(2_3), VRSSLO(3_1), VRSMSM5, VRSCMRx, VRSCMRp ali MacSLO pa sprememb ne bo.

Podatki o stalni postaji so zavedeni v novi log datoteki postaje, dosegljive na spletnih straneh omrežja SIGNAL: https://gu-signal.si/oprema-na-postajah/