Dostop do NTRIP strežnika

 

Dostop do podatkov omrežja SIGNAL v realnem času je na voljo uporabnikom, ki storitev dostopa aktivirajo pri pogodbenem distributerju. Do storitev omrežja SIGNAL v realnem času lahko dostopate preko storitev Geodetske uprave RS. Uporabniki lahko dostopajo do podatkov omrežja SIGNAL v realnem času na dva načina.

Spletna povezava

NTRIP protokol (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) omogoča dostop do podatkov omrežja SIGNAL v realnem času preko svetovnega spleta. Zahteva na uporabnikovi strani je dostop do svetovnega spleta (mobilni internet, tudi GPRS, UMTS …) in vklop storitve prenosa RTCM podatkov v realnem času pri distributerju.
Za prejemanje popravkov mora uporabnik na sprejemniku nastaviti:
 •  APN = odvisen od vašega ponudnika telekomunikacijskih storitev (glejte spodaj)
 •  IP naslov NTRIP strežnika = 178.172.26.131
 •  port = 8080
 •  NTRIP uporabniško ime in geslo prejmete po elektronski pošti ob registraciji (več na podstrani registracija)
Za vsakokratno sprejemanje korekcij mora uporabnik le še izbrati eno izmed dostopnih točk (npr. Ljubljana (2.3), VRS Slovenija (2.3), VRS Slovenija (3.1) …).
APN naslovi posameznih telekomunikacijskih operaterjev (zadnje stanje preverite na njihovih spletnih straneh):
 • Telekom:
  • Ime dostopne točke (APN): internet
  • uporabniško ime: mobitel
  • geslo: internet
 • A1:
  • Ime dostopne točke (APN): internet.simobil.si
  • uporabniško ime: simobil
  • geslo: internet
 • Telemach:
  • Ime dostopne točke (APN): internet
  • uporabniško ime: brez
  • geslo: brez
 • T-2:
  • Ime dostopne točke (APN): internet.t-2.si
  • uporabniško ime: brez
  • geslo: brez
 • Izi mobil:
  • Ime dostopne točke (APN): internet
  • uporabniško ime: mobitel
  • geslo: internet
 • Bob:
  • Ime dostopne točke (APN): internet.bob.si
  • uporabniško ime: bob
  • geslo: internet

Klicni dostop

Ta način omogoča dostop do RTK popravkov preko GSM omrežja. Uporabnik potrebuje GSM modem, ki je povezan s premičnim sprejemnikom. Za sprejemanje korekcij z ene izmed obstoječih stalnih postaj (»Single Station«) mora imeti uporabnik možnost Dial-Up dostopa, za sprejemanje korekcij navidezne referenčne postaje (Virtual Reference Station – VRS) pa mora imeti tudi možnost dvosmerne komunikacije (za pošiljanje NMEA-stavka). Pri izbiri mobilne številke je potrebno upoštevati:
 • tip podatkovnega toka in format zapisa ( RTCM 2.3 ali RTCM 3.1)
 • način tvorbe popravkov; gre za izbor ene izmed obstoječih stalnih postaj ali pa za navidezno referenčno postajo (VRS).
Za sprejemanje popravkov mora uporabnik na sprejemniku nastaviti:
 •  mobilno telefonsko številko katero kliče in
 •  parameter INIT string na at+cbst=71,0,1 (implying ISDN (71), asynchronous (0), non-transparent (1) oz.  protokol ISDN / Ver. 110)
Na terenu uporabnik sproži klic na izbrano številko in začne prejemati izbrane popravke.
Klicni dostop je v storitvah dostopa do omrežja SIGNAL v realnem času Geodetske uprave RS na voljo v omejenem obsegu. Klicni dostop se povezuje na storitev VRS Slovenija 2.3. Na voljo je 5 klicnih linij brez enotnega dostopa (seznam le teh najdete na podstrani Dostopne točke in številke). V praksi to pomeni, da ko se en uporabnik poveže na eno od linij je le-ta zasedena in se preko nje drug uporabnik, za časa meritev prvega uporabnika, ne more povezati. Klicni dostop je namenjen uporabnikom naših storitvah v redkih primerih, ko uporaba storitve preko NTRIP mobilnega interneta ni možen.
Format RTK/DGPS podatkov
Če boste uporabili RTK/DGPS storitve, vam bodo podatki posredovani v realnem času preko izbrane povezave (Glej Dostop do podatkov) v formatu RTCM. Format RTCM je razvil poseben komite RTCM SC-104 (Radio Technical Commission for Maritime Services; Special Committee for Differential GNSS) in predstavlja standarden format za posredovanje opazovanj v realnem času.
Podatki stalnih GNSS postaj in VRS postaj se posredujejo v formatu RTCM 2.3 ali RTCM 3.1. Poleg kodnih in faznih opazovanj se posredujejo tudi podatki o stalni GNSS postaji oz. v primeru VRS postaje VRS kodna in fazna opazovanja ter podatki o najbližji stalni GNSS postaji. Če vaš sprejemnik podpira RTCM 3.1 format, se priporoča uporaba le-tega, saj je količina podatkov glede na format RTCM 2.3 zmanjšana za približno 55%. To pomeni bistveno manjši strošek pri uporabi mobilne internetne povezave, če se stroški obračunavajo glede na količino prenesenih podatkov.
Ostali ponudniki
Prav tako je ponudnik storitev dostopa do omrežja SIGNAL v realnem času Telekom Slovenije d.d. (več o slednjem na podstrani DGPS).