Navodila za uporabo TOP storitve

 

VSEBINA NAVODIL

 1. Dostop do spletnega vmesnika aplikacije TOP
 2. Obdelava terenskih meritev
 3. Pregled naročil in prevzem rezultatov obdelav
 4. Rezultati obdelave aplikacije TOP

 

DOSTOP DO SPLETNEGA VMESNIKA APLIKACIJE TOP

Do spletnega vmesnika TOP modula uporabniki dostopate bodisi preko direktne povezave, bodisi preko povezave na RINEX portalu omrežja SIGNAL. Za dostop do storitve morate imeti sklenjeno pogodbo za TOP storitev omrežja SIGNAL.

Modul TOP je direktno dosegljiv:

 • preko povezave tu,
 • na teh spletnih straneh izberete meni TOP STORITVE -> Prijava na TOP portal.

oziroma preko RINEX portala:

 • preko direktne povezave tu ali
 • na teh spletnih straneh izberete meni RINEX -> Prijava na RINEX portal.

Prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom, ter organizacijo, kateri pripadate. Fizične osebe za organizacijo vtipkajte 0.

Ko se prijavite, se vam na levi strani prikaže meni z več možnostmi. Tam izberete možnost Online Post Processing.

Naložil se vam bo spletni vmesnik modula Trimble Online Postprocessing.

Modul ima dve podstrani, eno za obdelavo terenskih opazovanj, drugo pa za pregled naročil in prenos rezultatov meritev.

OBDELAVA TERENSKIH MERITEV

Za obdelavo terenskih meritev morate svoje datoteke statičnih meritev naložiti na strežnik SIGNAL in s klikom na gumb pričeti obdelavo. Dodatne informacije in zahteve:

 • Podprti formati datotek so: RINEX 2.xx, RINEX 3.xx, Hatanaka RINEX in Trimble interni formati (DAT, TGD, T01 in T02).
 • Datoteka z opazovanji mora vsebovati samo statična opazovanja na eni točki.
 • Datoteka z opazovanji mora vsebovati dvofrekvenčna kodna in fazna opazovanja (L1 in L2).
 • Če so vaša opazovanja shranjena v več datotekah, jih združite v arhiv ZIP in naložite le tega. Vse datoteke z opazovanji v arhivu ZIP morajo pripadati isti točki in biti rezultat izmere z istim instrumentarijem – podatki o sprejemniku in anteni, ki so zapisani v glavah datotek z opazovanji morajo biti enaki v vseh združenih datotekah.

Za izbiro svojih datotek pritisnete gumb Preišči.

Odpre se okno za izbiro datotek. Ko datoteke izberemo, pritisnemo na gumb Pošlji. S tem sistem prične z obdelavo. Najprej shrani datoteko opazovanj v svoj sistem. Pri tem imate možnost, da nalaganje začasno ustavite (Začasno ustavi) ali prekinete (Prekliči).

Nato ustvari datoteko naročila.

Ko je datoteka naročila izdelana prejmete obvestilo o številki vašega naročila. S klikom na gumb OK obvestilo zaprete.

Naročilo je sedaj v čakalni vrsti za obdelavo. Stanje vaših naročil lahko pregledate v meniju My Orders.

PREGLED NAROČIL IN PREVZEM REZULTATOV OBDELAV

Na stran s pregledom naročil in prevzemom rezultatov obdelav pridete s klikom na povezavo My Orders zgoraj v rumenem pasu. Na strani sta dve razpredelnici; prva je za naročila, ki so še v čakalni vrsti za obdelavo oziroma v obdelavi, druga za že izdelana in dokončana naročila.

Razpredelnica za naročila v obdelavi ima sledeče stolpce:

 • Naročilo – zaporedna številka naročila
 • Datoteka – ime datoteke, ki smo jo naložili
 • Čas nalaganja datoteke – datum in čas, ko smo datoteko naložili
 • E-poštni naslov – elektronski naslov, na katerega se pošljejo rezultati
 • Status – status naročila, če se še izdeluje ali je v čakalni vrsti

Razpredelnica za končana naročila ima sledeče stolpce:

 • Naročilo – zaporedna številka naročila
 • Datoteka – ime datoteke, ki smo jo naložili
 • Čas nalaganja datoteke – datum in čas, ko smo datoteko naložili
 • E-poštni naslov – elektronski naslov, na katerega se pošljejo rezultati
 • Status – status naročila, izpiše morebitna opozorila (če je prišlo do napake pri pošiljanju datotek po elektronski pošti npr.)
 • Gumb XML – za prenos rezultatov obdelave v XML datoteki
 • Gumb PDF – za prenos rezultatov obdelave v PDF datoteki v obliki poročila

Za prevzem rezultatov obdelave v XML formatu pritisnite  gumb XML v vrstici želenega naročila.

Za prevzem rezultatov obdelave v PDF formatu pritisnite  gumb PDF v vrstici želenega naročila.

Z modrim gumbom Refresh Orders se vam bo stran s seznamoma osvežila z zadnjimi podatki o stanju naročil.

REZULTATI OBDELAVE APLIKACIJE TOP

Rezultati obdelave so shranjeni v obliki XML in PDF datoteke. Izgled PDF datoteke lahko vidimo na sliki spodaj (kliknite za večjo verzijo).

Izpis ima sledeče sestavine:

 • Podatki o naročilu:
  • ID naročila – zaporedna številka naročila,
  • Datoteke z opazovanji – ime datotek opazovanj, ki ste jih naložili,
  • Datoteke naložene dne – datum in ura, ko ste datoteko naložili,
  • Sprejemnik GNSS – podatki o sprejemniku GNSS (IGS oznaka),
  • Antena GNSS – podatki o anteni GNSS (IGS oznaka),
  • Višina antene [m] – višina antene, podana v metrih,
  • Referenčna točka antene – referenčna točka antene (npr. dno nosilca antene …)
 • Podatki o obdelavi:
  • Začetek izmere – datum in ura ko ste z izmero začeli,
  • Konec izmere – datum in ura ko ste z izmero končali,
  • Interval registracije – interval registracije, podan v sekundah,
  • Uporabljene efemeride – vrsta efemerid, uporabljenih v izravnavi,
 • Bazni vektorji:
  • Bazni vektor – ime vektorja med točkama meritve in stalno postajo,
  • Dolžina [km] – razdalja od mesta meritve do postaje v kilometrih,
  • Opazovanja – število opazovanj vektorja:
   • vsa – vsa opazovanja,
   • uporabna – opazovanja, ki so uporabna za izravnavo,
   • uporabljena –opazovanja, ki so bila uporabljena v izravnavi,
   • % – odstotek uporabljenih opazovanj.
  • Uporabljeni sateliti – število uporabljenih satelitov v izravnavi,
 • Koordinate točke X – končni rezultati/koordinate meritev točke X,
  • Model geoida – uporabljen model geoida
  • Koordinata – ime koordinatne komponente
   • X [m] – X komponenta kartezičnih koordinat, izražena v metrih,
   • Y [m] – Y komponenta kartezičnih koordinat, izražena v metrih,
   • Z [m] – Z komponenta kartezičnih koordinat, izražena v metrih,
   • Geografska širina – izražena v stopinjah, minutah in sekundah (do 5 decimalk),
   • Geografska dolžina – izražena v stopinjah, minutah in sekundah (do 5 decimalk natančno),
   • Elipsoidna višina [m] – elipsoidna višina, izražena v metrih,
  • D96/TM – rezultati izravnave v slovenskem državnem koordinatnem sistemu D96,
  • Model geoida – uporabljen model geoida
  • Koordinata – ime koordinatne komponente,
   • e [m] – vzhodna komponenta koordinat v D96/TM koordinatnem sistemu,
   • n [m] – severna komponenta koordinat v D96/TM koordinatnem sistemu,
   • H [m] – normalna ortometrična višina, izražena v metrih,
 • Dodatne informacije.

XML datoteka ima izdelano strukturo, ki je prilagojena strojnemu branju za nadaljnjo uporabo v različnih programih. Izgled dela le-te je predstavljen na sliki spodaj.