Natančnost

 

Nivo natančnosti GNSS lahko razdelimo vsaj na pet osnovnih nivojev:

  • Nekajmetrsko natančnost lahko dosežemo z uporabo ročnih GNSS sprejemnikov pri določanju položaja v enem od satelitskih sistemov (WAAS ali EGNOS). Na območju Evrope je priporočljivo uporabiti sistem EGNOS. Ta nivo natančnosti se navadno uporablja za navigacijo.
  • Podmetrsko natančnost lahko dosežemo z uporabo enofrekvenčnih GNSS sprejemnikov pri določanju relativnega položaja glede na stalno GNSS postajo ali v omrežju GNSS postaj (npr. storitev VRS). Metoda izmere je diferencialni GPS (DGPS). Ta nivo natančnosti se uporablja za zajem podatkov za kartografijo ali GIS, precizno navigacijo, lokacijske storitve, ipd.
  • Nekajdecimetrsko natančnost lahko dosežemo z uporabo enofrekvenčnih GNSS sprejemnikov, zunanje antene in z možnostjo določitve baznih vektorjev z natančnostjo boljšo od nekaj decimetrov (angl. subfeet accuracy). Položaj je potrebno določati relativno glede na stalno GNSS postajo ali v omrežju GNSS postaj (npr. storitev VRS). Metoda izmere je diferencialni GPS (DGPS). Ta nivo natančnosti se uporablja na naslednjih področjih: geoinformacijske storitve, lokacijske storitve, varstvo kulturne dediščine, urbanizem, hidrografija, idr.
  • Nekajcentimetrsko natančnost lahko dosežemo z uporabo dvofrekvenčnih GNSS sprejemnikov, zunanje antene in z možnostjo določitve baznih vektorjev z natančnostjo boljšo od nekaj centimetrov (angl. cm accuracy). Položaj je potrebno določati relativno glede na stalno GNSS postajo ali v omrežju GNSS postaj (npr. storitev VRS). Metoda izmere je lahko RTK (Real Time Kinematic), kinematična ali hitra statična. Ta nivo natančnosti se uporablja na področju geodezije, evidentiranja nepremičnin, gradbeništva, aerofotogrametrije, daljinskega zaznavanja, idr.
  • Podcentimetrsko natančnost lahko dosežemo z uporabo dvofrekvenčnih GNSS sprejemnikov in zunanje antene. Položaj točk določamo z navezavo na več danih točk in z zelo dolgim časom opazovanj (nekaj dni). Koordinate točk so izračunane na podlagi obdelave opazovanj v profesionalnem programskem paketu (npr. Bernese) in izravnave mreže. Metoda izmere je statična. Ta nivo natančnosti se uporablja za izračun koordinat EUREF-točk, stalnih GNSS-postaj, za spremljanje tektonike, ipd.