Navodila za prenos RINEX podatkov

 

Na RINEX portalu lahko registrirani uporabniki pridobijo datoteke z opazovanji na referenčih postajah v od sprejemnika neodvisnem izmenjevalnem formatu RINEX. Uporabniki lahko izbirajo med dvema tipoma referenčnih postaj, in sicer:
 • stalna postaja ali
 • virtualna referenčna postaja (VRS).
V primeru izbire »stalna postaja« je potrebno v naslednjem koraku izbrati postaje iz katerih želite pridobiti podatke. Le-te lahko izberete iz seznama postaj ali pa s klikom na ustrezno postajo na karti omrežja SIGNAL. V enem koraku je mogoče hkrati pridobiti podatke iz večih stalnih postaj za isto obdobje opazovanj.
V primeru izbire »virtualna referenčna postaja« je potrebno vpisati podatke o približnem položaju virtualne referenčne postaje v ETRS 89 koordinatnem sistemu. Položaj lahko podamo v geodetskih ali kartezičnih koordinatah. Za podani položaj se nato tvorijo opazovanja virtualne referenčne postaje, ki so izračunana na podlagi dejanskih opazovanj na permanentnih postajah omrežja SIGNAL. Pri izbiri položaja virtualne referenčne postaje se držite naslednjih smernic:
 • položaj postaje izberete poljubno, tako da bo ta čim bližje vašemu delovišču,
 • položaj postaje je približen in zadostuje, če ga podamo na nekaj deset metrov natančno; natančnejši izbor ne bo bistveno vplival na natančnost in točnost določitve položaja novih točk.
V naslednjem koraku je treba izbrati čas pričetka in trajanje opazovanj. Pri vpisovanju podatkov o začetku in koncu opazovanj je treba biti pozoren na časovni sistem. Vsi podatki se morajo nanašati na GPS časovni sistem, tj. lokalni čas – 1 ura (zimski čas) in lokalni čas – 2 uri (poletni čas).
Pri prenosu datotek z opazovanji boste v komprimirani obliki (*.zip) dobili 3 oz. 4 datoteke:
 • datoteka z opazovanji namedoyz00.yyo (Rinex)
 • navigacijsko sporočilo GPS satelitov namedoyz00.yyn
 • navigacijsko sporočilo GLONASS satelitov namedoyz00.yyg
 • datoteka s povzetkom naročila namedoyz00.txt
Ime datoteke je sestavljeno iz 10 znakov, kjer je pomen posameznih znakov:
 • name…4-znakovna oznaka stalne postaje
 • doy…zaporedni dan v letu
 • z…oznaka zaporedne serije v tekočem dnevu (od a do x)
Končnica datoteke nam podaja informacijo o letu izvedbe opazovanj in o vsebini datoteke:
 • yy…zadnji dve števki letnice opazovanj
 • o…oznaka za datoteko z opazovanji
 • n…oznaka za datoteko z navigacijskim sporočilom GPS satelitov
 • g… oznaka za datoteko z navigacijskim sporočilom GLONASS satelitov
V vsako naročilo lahko vključimo poljubno število opazovanj različnih stalnih postaj, virtualnih referenčnih postaj za isto ali pa za različna obdobja opazovanj. Po pripravi datotek za prenos v izbranem formatu zapisa, si lahko le-te prenesemo na osebni računalnik, naročilo pa se shrani tudi v arhiv naročil. Vaša naročila bodo v arhivu hranjena 90 dni in v tem času lahko vsebino naročila (pripravljene datoteke) ponovno prenesete, ne da bi morali ponovno vnašati podatke o zahtevanih opazovanjih.