Ponudniki GNSS opreme

 

Zadnja leta so svetovni trg preplavili različni proizvajalci GNSS opreme. V naslednji preglednici so predstavljeni samo nekateri proizvajalci in povezave na spletne strani zastopnikov v Sloveniji, kjer boste dobili vse potrebne informacije.

Proizvajalec GNSS opreme Zastopnik v Sloveniji
Leica Geosystems Geoservis d.o.o.
Javad Tekaso d.o.o.
Topcon Geoizmera d.o.o.
Trimble GDi d.o.o.

Priporočila k izbiri GNSS opreme

Izbira primerne GNSS opreme je odvisna predvsem od želene položajne natančnosti podatkovnih slojev in od nalog, pri katerih želite uporabljati GNSS sprejemnik. Izbiro opreme in nivo natančnosti določitve položaja lahko razdelimo na različne nivoje natančnosti.

GNSS oprema za nekajmetrsko natančnost določitve položaja
Uporablja se pri navigaciji, zajemu podatkov za potrebe kartografije, GIS podatkovne baze in druge naloge pri katerih je minimalna položajna natančnost podatkov boljša od nekaj metrov.
GNSS sprejemnik/antena:
 • enofrekvenčni (angl. L1 code and carrier) ročni sprejemnik z vgrajeno anteno
 • podpira sprejem WAAS in EGNOS popravkov (angl WAAS/EGNOS support)
 • shranjevanje atributnih podatkov o objektih zajema (razen za potrebe navigacije)
 • vnos transformacijskih parametrov za preračun koordinat v državni koordinatni sistem
Programska oprema: 
 • prenos podatkov
 • izvoz podatkov (koordinate in atributi) v nekatere standardne formate npr. *.shp ali *.dxf, *
Metode izmere:
 • absolutna določitev položaja (angl. Single Point Position)
 • absolutna določitev položaja z uporabo WAAS/EGNOS popravkov
GNSS oprema za nekajdecimetrsko natančnost določitve položaja
Uporabljamo za precizno navigacijo, zajem podatkov za potrebe kartografije, GIS podatkovne baze, vzdrževanje podatkovnih baz in druge naloge pri katerih je minimalna položajna natančnost podatkov boljša od nekaj decimetrov.
GNSS sprejemnik/antena:
 • vsaj enofrekvenčni sprejemnik (angl. L1 code and carrier)
 • zunanja antena, ki zmanjša učinke multipatha in interference signalov
 • omogoča postavitev antene na togo grezilo
 • možnost določitve baznih vektorjev z natančnostjo boljšo od nekaj decimetrov (angl. subfeet accuracy)
 • shranjevanje surovih opazovanj in atributnih podatkov o objektih zajema
 • vnos transformacijskih parametrov za preračun koordinat v državni koordinatni sistem
Za določitev položaja v realnem času (DGNSS izmera) tudi:
 • vgrajen modem ali možnost povezave sprejemnika in mobilnega telefona
 • podpira sprejem popravkov opazovanj v formatu RTCM (angl. RTCM support)
 • podpora NTRIP protokol (za paketni prenos podatkov – GPRS)
 • omogoča oddajanje sporočila o položaju v formatu NMEA (za uporabo VRS opazovanj omrežja SIGNAL v realnem času)
Metode izmere:
 • DGNSS (angl. Differential GNSS) metoda izmere za določitev položaja v realnem času
 • kinematična metoda izmere za določitev položaja v okviru naknadne obdelave podatkov
Izbira programske opreme:
 • prenos podatkov
 • uvoz in izvoz opazovanj v formatu RINEX
 • planiranje opazovanj
 • možnost obdelave opazovanj kinematične izmere
 • izvoz podatkov (koordinate +atributi) v nekatere standardne formate npr. *.shp ali *.dxf, *.
GNSS oprema za nekajcentimetrsko natančnost določitve položaja
Uporabljamo za zemljiškokatastrsko izmero, topografsko izmero, izdelavo geodetskih načrtov, za zakoličbo objektov, za določitev koordinat oslonilnih točk v fotogrametriji in druge naloge pri katerih je minimalna položajna natančnost podatkov boljša od nekaj centimetrov.
Izbira GNSS sprejemnika/antene:
 • dvofrekvenčni sprejemnik (angl. L1/L2 code and carrier)
 • zunanja antena, ki zmanjša učinke multipatha in interference signalov
 • omogoča postavitev antene na togo grezilo
 • možnost določitve baznih vektorjev z natančnostjo boljšo od nekaj centimetrov
 • OTF (ang. On-The-Fly) metoda inicializacije
 • shranjevanje surovih opazovanj
 • shranjevanje atributnih podatkov o objektih zajema
 • vnos transformacijskih parametrov za preračun koordinat v državni koordinatni sistem
Za določitev položaja v realnem času (DGNSS izmera) tudi:
 • vgrajen modem ali možnost povezave sprejemnika in mobilnega telefona
 • podpira sprejem popravkov opazovanj v formatu RTCM (angl. RTCM support)
 • podpira NTRIP protokol (za paketni prenos podatkov – GPRS)
 • omogoča oddajanje sporočil v formatu NMEA (za uporabo VRS opazovanj omrežja SIGNAL v realnem času)
Metode izmere:
 • RTK (angl. Real Time Kinematic) metoda izmere za določitev položaja v realnem času
 • kinematična metoda izmere za določitev položaja v okviru naknadne obdelave podatkov
 • hitra statična metoda izmere za določitev položaja v okviru naknadne obdelave podatkov
Programska oprema:
 • prenos podatkov
 • uvoz in izvoz opazovanj v formatu RINEX
 • planiranje opazovanj
 • možnost obdelave opazovanj hitre statične in kinematične izmere
 • izravnava opazovanj proste in vpete mreže
 • orodja za odkrivanje grobih pogreškov v opazovanjih
 • izvoz podatkov (koordinate +atributi) v nekatere standardne formate npr. *.shp ali *.dxf.