Spremembe pri RINEX storitvah Submitted by NFabiani on 29.06.2015 – 13:58 Geodetska uprava RS z dnem 1.7.2015 uvaja plačljivost podatkov za naknadno obdelavo GNSS meritev (RINEX). V skladu s predpisi (Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev) so izračunani stroški za uporabo omrežne storitve prenosa zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema – podatki omrežja SIGNAL, ki znaša za vsako uporabo spletne storitve prenosa podatkov 1,20 €. Uporaba omrežnih storitev je za osebe javnega prava za opravljanje nalog javnega značaja brezplačna. V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja pa se poleg uporabe omrežnih storitev, za ponovno uporabo geodetskih podatkov, za pridobitne namene zaračuna tudi ceno za ponovno uporabo podatkov po ceniku »Cena ponovne uporabe geodetskih podatkov za pridobitne namene« ki znaša 0,10 € na minuto prenesenih podatkov (RINEX).  Podatki za naknadno obdelavo so dostopni preko Službe za GNSS, ki deluje na Geodetskem inštitutu, račune pa bo trimesečno izdajala Geodetska uprava RS. Registracija uporabnikov poteka prek spletnega obrazca. Nekatera vprašanja in odgovore najdete med pogostimi vprašanji, za dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi na Službo za GNSS na elektronski naslov gps@gis.si oziroma po telefonu na 01 200 29 29. Tags: Opozorilo