LEND- nova log datoteka Submitted by NFabiani on 04.08.2014 – 14:26 Na podstrani spletnih straneh omrežja SIGNAL, Oprema na postajah, je zaradi napake pri zapisu geografskih koordinat postaje zamenjana log datoteka s podatki o postaji Lendava. Tags: Obvestilo